ProVoet Pedicure

Vreemd genoeg blijkt nog steeds maar een kwart van alle Nederlanders geregeld hun voeten te laten verzorgen. Terwijl we dit deel van ons lichaam toch erg zwaar belasten! Daarom is het ook logisch dat uw voeten extra aandacht verdienen. Want u kunt pijnlijke voeten makkelijk voorkomen of verhelpen door een bezoekje aan een vakbekwame pedicure, aangesloten bij de brancheorganisatie ProVoet. Anita van Arkel is werkzaam als ProVoet pedicure voor Nail & Foot Care en geeft uw voeten de behandeling die ze nodig hebben.

Wat doet een pedicure precies?
Tot de werkzaamheden van ProVoet pedicures behoren onder andere het verwijderen van eelt, likdoorns, het op de juiste wijze knippen en frezen van nagels en nagelproblemen oplossen. Het geven van adviezen en het opsporen en zoveel mogelijk wegnemen van de klachten behoort ook tot hun taak. En als verwennerij is er na afloop van de behandeling een fijne afsluiting voor de cliënt met een voetmassage.

Waaraan herkent u een vakbekwame ProVoet pedicure?
ProVoet is de Nederlandse branchevereniging voor pedicures. Alle leden van ProVoet worden verplicht om een door de branche erkend vakdiploma te halen.
Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundige voetverzorger behandeld worden!

ProCert
 
Kwaliteitsregister voor de Pedicure KRP
 
Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is op 1 januari 2009 van start gegaan. Het KRP is een landelijk en open systeem, waarin gediplomeerde pedicures zich kunnen registreren, met eventueel vermelding van hun behaalde zorgspecialisaties. Dit systeem is toegankelijk voor onder andere consumenten, zorgverzekeraars en medische professionals om gericht te zoeken naar een gekwalificeerde pedicure. In de meeste gevallen wordt professionele voetverzorging door verzekeraars vergoed, indien er een medische indicatie is.
Voorwaarden
Niet iedere pedicure heeft de mogelijkheid zich te registreren in het KwaliteitsRegister. Hiervoor zijn minimale eisen opgesteld in samenspraak met brancheorganisatie ProVoet. de voorwaarden zijn:
 
  • Een diploma Medisch pedicure of een erkend basisdiploma Pedicure aangevuld met een erkend specialistisch certificaat in de verzorging van diabetische voet en/of reumatische voet.
  • In de praktijk toepassen van de hygiënische aspecten alsmede de richtlijnen met betrekking tot voetverzorging van verschillende risicogroepen.
  • Op peil houden van de vakkennis, door het volgen van bijeenkomsten. Iedereen die geregistreerd wil blijven in het KRP dient binnen een periode van 3 jaar voldoende accreditatiepunten te behalen.
 
Al ruim 7500 pedicures geregistreerd
ProVoet erkend het grote belang van een dergelijk kwaliteitsregister. Om dit te onderstrepen heeft zij voor haar leden een collectieve inschrijving bewerkstelligd. Op dit moment (maart 2012) telt het kwaliteitsregister circa 9000 pedicures die voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 
Verdere professionalisering
De brancheorganisatie is de laatste jaren steeds professioneler aan het worden. In Nederland zijn op dit moment ongeveer 14.500 pedicures aangesloten bij de branchevereniging ProVoet. Van oudsher is het beroep van pedicure een vrij beroep, waardoor het niet precies bekent is hoeveel pedicures werkzaam zijn in Nederland. Door het KRP wordt het beroep inzichtelijk voor zowel de consument als de professionals in de zorg, zoals b.v. huisartsen en podotherapeuten.
 
Preventieve voetverzorging voorkomt problemen
Het ( KRP) is mede ontwikkeld op verzoek van de zorgverzekeraars. Belangrijk aspect is de noodzakelijke kwaliteit van de behandeling voor de preventie van voetproblemen. Een gediplomeerde en gespecialiseerde pedicure kan met zorgvuldige analyse en voetverzorging, voetproblemen bij risicopatiënten ( zoals bijvoorbeeld mensen met diabetes en/of reuma ) tot een minimum beperken.
 
Bundelen van krachten
Het KRP komt voort uit een samenwerking tussen brancheorganisatie ProVoet, zorgverzekeraars en medische professionals. De uitvoering en ontwikkeling van dit nieuwe systeem gebeurt door Stichting ProCert. Deze stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel het bevorderen van kwaliteit in de pedicure-branche. Er bestond eerder nog geen registratiesysteem om de kwaliteiten van deze beroepsgroep te waarborgen.
 
U kunt het register raadplegen klikhier
 
( bron ProVoet )


 
 
 
 
Afbeelding invoegen
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding invoegen