Anita Nail & Foot Care,
 


PRIVACYVERKLARING

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Anita Nail & Foot Care doet hiermede opgave van de persoonsgegevens welke onder de Privacy wet 2018 vallen en de verwerking ervan.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Anita Nail & Foot Care kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Anita Nail & Foot Care, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, dan wel bij een eerste contact opdracht, aan Anita Nail & Foot Care verstrekt. Anita Nail & Foot Care kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
 Beperkte medische gegevens betreffende hand en voetverzorging
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

WAAROM ANITA NAIL & FOOT CARE UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Anita Nail & Foot Care verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Anita Nail & Foot Care uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit cosmetische dienstverlening betreffende hand en voetverzorging.

HOE LANG ANITA NAIL & FOOT CARE GEGEVENS BEWAART

Anita Nail & Foot Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Anita Nail & Foot Care verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Anita Nail & Foot Care worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Anita Nail & Foot Care gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Anita Nail & Foot Care maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Anita Nail & Foot Care bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Anita Nail & Foot Care te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Anita Nail & Foot Care heeft hier geen invloed op.
Anita Nail & Foot Care heeft Google geen toestemming gegeven om via Anita Nail & Foot Care verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nail.footcare@gmail.com. Anita Nail & Foot Care zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Anita Nail & Foot Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Alle door u opgegeven persoonsgegevens worden in een afgesloten archief opgeslagen en voor de toegestane termijn bewaard.
In de werkruimte, van Anita Nail & Foot Care, worden geen persoonlijke gegevens van clienten bewaard of opgeslagen.
De website van Anita Nail & Foot Care maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Anita Nail & Foot Care verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Anita Nail & Foot Care op via nail.footcare@gmail.com.
www.nailandfootcare.nl is een website van Anita Nail & Foot Care.

Anita Nail & Foot Care is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres, Postadres

Kikkerveen 401
3205 XD Spijkenisse

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel

Anita Nail & Foot Care 54327571

Telefoon 0181- 773307 / 06-2064 5830
e-mail nail.footcare@gmail.com